EMC: wyniki finansowe

2020-05-28 17:06
publikacja
2020-05-28 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EMC_IM_SA_e_sprawozdanie_1Q2020,_na_dzien_28.05.2020.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_Sprawozdanie_finansowe_I_kw.pdf.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_Sprawozdanie_finansowe_I_kw.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane dane finasowe za okres 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105 728 89 436 24 049 20 810
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 (1 729) 9 (402)
III. Zysk (strata) brutto (3 831) (3 292) (871) (766)
IV. Zysk (strata) netto (5 087) (3 719) (1 157) (865)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (563) 5 225 (128) 1 216
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (145) (2 417) (33) (562)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 964 (3 032) 219 (705)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 256 (224) 58 (52)
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 22 188 646 13 285 346 22 188 646 13 285 346
X. Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/ EUR (0,2293) (0,2799) (0,0521) (0,0651)
XI. EBITDA 5 183 3 338 1 179 777
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ: 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
w tys zł w tys zł w tys EUR w tys EUR
XII. Aktywa razem 362 880 368 570 79 714 86 549
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 251 796 252 399 55 312 59 269
XIV. Zobowiązania długoterminowe 169 695 166 797 37 277 39 168
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 82 101 85 602 18 035 20 101
XVI. Kapitał własny 111 084 116 171 24 402 27 280
XVII. Kapitał podstawowy 88 755 88 755 19 497 20 842
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 5,0063 8,6177 1,0997 2,0237
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ŚREDNIE
KURSY</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">WYMIANY
ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
średni w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 1 EUR = 4,3963 PLN</span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średni
w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 1 EUR = 4,3018 PLN</span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średni
w okresie 01.01.2019 - 31.03.2019 1 EUR = 4,2978 PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
na koniec okresu 31.03.2020 1 EUR = 4,5523 PLN </span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
na koniec </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okresu
31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLN </span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
na koniec okresu 31.03.2019 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">1
EUR = 4,3013 PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EMC IM SA e sprawozdanie 1Q2020, na dzien 28.05.2020.xmlEMC IM SA e sprawozdanie 1Q2020, na dzien 28.05.2020.xml e-sprawozdanie opatrzone podpisami epuap Członków Zarządu Emitenta
Grupa EMC Sprawozdanie finansowe I kw.pdf.xmlGrupa EMC Sprawozdanie finansowe I kw.pdf.xml KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny
ORAZ KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA - w formacie xml opatrzone podpisami epuap Członków Zarządu
Grupa EMC Sprawozdanie finansowe I kw.pdfGrupa EMC Sprawozdanie finansowe I kw.pdf KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny
ORAZ KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA - w formacie pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-05-28 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2020-05-28 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2020-05-28 Michał John Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki