REKLAMA
ZAGŁOSUJ

EMC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 22 grudnia 2021 r.

2021-11-25 17:43
publikacja
2021-11-25 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EMC_2021_11_22_-_Ogloszenie_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_2021_12_22_-_Uchwaly_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 22 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 22 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Motywacyjnego
9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
• Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
• Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych
Załączniki
Plik Opis
EMC 2021_11_22 - Ogłoszenie WZA.pdfEMC 2021_11_22 - Ogłoszenie WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki EMC Instytut Medyczny SA na dzień 22 grudnia 2021 roku
EMC 2021_12_22 - Uchwały WZA.pdfEMC 2021_12_22 - Uchwały WZA.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki EMC Instytut Medyczny SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2021-11-25 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki