EMC: Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy przedwstępnej zbycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie

2020-05-27 11:37
publikacja
2020-05-27 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy przedwstępnej zbycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: "Spółka") w dniu 31 maja 2013 roku, raportem bieżącym numer 53/2013 informowała o zawarciu umowy przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie ("Umowa"). Na mocy tej Umowy Spółka zobowiązała się odkupić udziały Spółki "Zdrowie" sp. z o.o. : od Miasta Kwidzyn 6030 udziałów, od Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o. 361 udziałów, od Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o. 147 udziałów, o ustalonej wartości w drodze negocjacji 231.63 zł za 1 udział, o łącznej wartości 1 514 397 zł.

Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 27 maja 2020 roku Aneksu do Umowy ("Aneks"), na mocy którego Spółka (Kupujący) oraz Miasto Kwidzyn, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o. (Sprzedający) postanowili o zmianie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej odkupu udziałów Spółki "Zdrowie" sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2021 roku.

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-05-27 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2020-05-27 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2020-05-27 Michał John Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki