REKLAMA

EMC: Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

2020-11-24 15:48
publikacja
2020-11-24 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EMC_wniosek__zwolanie_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA (dalej: Spółka), informuje o wpłynięciu wniosku funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami Spółki reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, które na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawnioskowały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przedstawiły projekt uchwały.

W załączonym do niniejszego raportu pliku znajduje się treść wyżej wymienionego wniosku.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
EMC_wniosek _zwołanie NWZ.pdfEMC_wniosek _zwołanie NWZ.pdf Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-11-24 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki