REKLAMA

EMC: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta - Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

2021-02-23 12:05
publikacja
2021-02-23 12:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta - Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku Emitent zawarł ze spółką pod firmą Szpital w Kamieniu Sp. z o.o., będącej jednoosobową spółką Powiatu Kamieńskiego, umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100).
Raportem nr 25/2019 z 10 października 2019 roku Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) komunikował rozpoczęcie negocjacji ze Starostą Powiatu Kamieńskiego w zakresie ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki". Raportem nr 5/2020 z 7 lutego 2020 roku Emitent poinformował, że w przypadku nieprzyjęcia ostatecznej oferty Spółki przez władze Powiatu Kamieńskiego, Spółka podejmie czynności likwidacyjne Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, po zakończeniu jego działalność z dniem 31 marca 2020 roku. Jednocześnie Spółka ostatecznie ponowiła propozycję sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki". Raportem nr 20/2020 z 28 października 2021 roku Emitent poinformował o planowanej likwidacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim z uwagi na nieosiągnięcie konsensusu w negocjacjach z Powiatem Kamieńskim. Raportem nr 28/2020 z 22 grudnia 2020 roku Emitent poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie zawarcia umowy sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim do dnia 1 marca 2021 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-23 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2021-02-23 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki