REKLAMA

EMC: Informacja o wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

2021-05-05 12:11
publikacja
2021-05-05 12:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Informacja o wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 5 maja 2021 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu doręczył Spółce odpis wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym dnia 27 kwietnia 2021 roku w którym oddalił powództwo akcjonariusza przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 31 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wyłączenia prawa poboru. O wytoczeniu powództwa spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2020

Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2021-05-05 Marcin Fakadej Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki