5,6500 zł
-3,42% -0,2000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Decyzja Zarządu EMC Instytut Medyczny SA o wyrażeniu zgody na udzielenie zabezpieczeń do umowy kredytu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Decyzja Zarządu EMC Instytut Medyczny SA o wyrażeniu zgody na udzielenie zabezpieczeń do umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z działaniami zmierzającymi do uzyskania finansowania na spłatę dotychczasowego zadłużenia Emitenta oraz na realizację planów finansowych i inwestycyjnych, podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na udzielenie zabezpieczeń do umowy kredytu, pomiędzy Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR, z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), jako kredytodawcą („Kredytodawca”), oraz Penta Hospitals International a. s., z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), jako kredytobiorcą („Kredytobiorca”), na podstawie której Kredytodawca zobowiązał się do udzielenia Kredytobiorcy kredytu w maksymalnej wysokości 13.000.000 EUR (trzynaście milionów euro) („Umowa Kredytu”).
Jednocześnie Zarząd Emitenta prowadzi działania zmierzające do uzyskania wszelkich zgód korporacyjnych w Grupie EMC pozwalających na podjęcie niżej opisanych czynności.

W ramach zabezpieczenia Umowy Kredytu:
• Emitent złoży oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Kredytodawcy hipotek na nieruchomościach należących do Spółki;
• Emitent zawrze umowy przelewu na zabezpieczenie dotyczące przelewu wierzytelności z tytułu polis ubezpieczeniowych lub wierzytelności z tytułu jakichkolwiek innych umów, pomiędzy Kredytodawcą jako cesjonariuszem a Spółką jako cedentem;
• Emitent zawrze umowę podporządkowania na zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawcy, pomiędzy (między innymi) Spółką i innymi stronami (jako dłużnikami), Kredytodawcą (jako wierzycielem uprzywilejowanym), i innymi stronami (jako wierzycielami podporządkowanymi);
• akcje Emitenta, należące do CareUp B.V., z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), staną się przedmiotem umowy zastawów rejestrowych, na mocy umów zawartych pomiędzy Kredytodawcą jako zastawnikiem a CareUp B.V., jako zastawcą;

Zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej, Kredytobiorca przeznaczy wszystkie kwoty uzyskane z kredytu w celu udzielenia pożyczek wewnątrz grupy na rzecz CareUp B.V. i przez CareUp B.V. dalej do Penta Hospitals Poland sp. z o.o. (dalej jako „PHP”), w następujących transzach:

• Transza A (640 000 EUR), której celem jest częściowe finansowanie lub refinansowanie kosztów nabycia udziałów w spółce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdrowie Rodziny” Sp. z o.o.;
• Transza B (1 900 000 EUR), której celem jest częściowe finansowanie lub refinansowanie kosztów nabycia udziałów w spółce Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o.;

oraz do Emitenta, w następujących transzach:

• Transza C (4 000 000 EUR), której celem jest częściowe finansowanie lub refinansowanie poniesionych przez Emitenta kosztów inwestycyjnych określonych w Umowie Kredytu;
• Transza D (6 460 000 EUR). której celem jest częściowe finansowanie lub refinansowanie poniesionych przez Emitenta kosztów kapitału obrotowego określonych w Umowie Kredytu.

W związku z planowanym połączeniem spółek PHP i Emitenta, wszystkie w/w transze, w łącznej kwocie 13.000.000,00 EUR ostatecznie trafią do Emitenta z przeznaczeniem na działalność Emitenta oraz całej Grupy EMC.

Emitent poinformuje odrębnym raportem lub raportami o zawarciu umowy (umów) pożyczki na mocy których przekazane zostaną Emitentowi poszczególne transze kredytu.

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na wartość planowanej transakcji oraz z uwagi na jej znaczenie dla działalności Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2019-11-21 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2019-11-21 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.