Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_Grupa_ELZAB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_ELZAB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_SA_Qr_III_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 899 74 542 18 080 17 525
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 242 1 241 288 292
IV. Zysk (strata) brutto -1 065 2 699 -247 635
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -1 001 2 983 -232 701
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 005 6 961 -687 1 630
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 818 -8 666 -873 -2 029
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 893 -3 525 1 347 -825
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -930 -5 230 -213 -1 224
X. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,43 0,33 -0,10 0,08
XI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z wyłączeniem akcji własnych(w zł / EUR) -0,44 0,34 -0,10 0,08
XII. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 208 938 200 973 47 773 46 738
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 35 801 49 507 8 186 11 513
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 90 973 68 020 20 800 15 819
XVI. Kapitał własny 82 164 83 446 18 786 19 406
XVII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 063 5 150
XVIII. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XIX. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,09 5,17 1,16 1,20
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję z wyłaczeniem akcji własnych (w zł / EUR) 5,22 5,30 1,19 1,23
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 116 73 930 17 898 17 381
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 584 2 593 368 610
XXV. Zysk (strata) brutto -76 -40 -18 -9
XXVI. Zysk (strata) netto -151 -179 -35 -42
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 105 9 079 -710 2 126
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 774 -10 859 -863 -2 542
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 910 -3 469 1 351 -812
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -969 -5 249 -222 -1 229
XXXI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,05 0,22 -0,01 0,05
XXXII. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z wyłączeniem akcji własnych -0,05 0,22 -0,01 0,05
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXIV. Aktywa razem 219 113 209 611 50 099 48 747
XXXV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 35 748 49 455 8 174 11 501
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 90 410 67 050 20 672 15 593
XXXVII. Kapitał własny 92 955 93 106 21 254 21 653
XXXVIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 063 5 150
XXXIX. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XL. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,76 5,77 1,32 1,34
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 5,91 5,92 1,35 1,38
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB.pdfsprawozdanie finansowe Grupa ELZAB.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB
sprawozdanie finansowe ELZAB.pdfsprawozdanie finansowe ELZAB.pdf Sprawozdanie finansowe ELZAB
informacja SA Qr III_2019.pdfinformacja SA Qr III_2019.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania za IIIQ2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2019-11-15 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.