Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_SSF_-ELZAB-_JZP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_skonsolidowane_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
elzab_grupa_pismo_prezesa_2018_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_ELZAB_Sprawozdanie_finansowe_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_ELZAB_Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 2018 2017 2018 2017
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 021 95 818 24 379 22 574
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 666 10 985 156 2 588
IV. Zysk (strata) brutto -3 334 4 208 -781 991
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 946 1 969 -690 464
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 134 6 763 961 1 621
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 867 -1 751 -2 527 -420
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 060 73 944 18
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 673 5 085 -622 1 219
X. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,18 0,12 -0,04 0,03
XI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych -0,19 0,13 -0,04 0,03
XII. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XIII. Aktywa razem 200 973 181 690 46 738 43 561
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 49 507 3 676 11 513 881
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 68 020 90 873 15 819 21 787
XVI. Kapitał własny 83 446 87 141 19 406 20 893
XVII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 150 5 309
XVIII. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XIX. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,17 5,40 1,20 1,29
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 5,30 5,54 1,23 1,33
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z badania SSF -ELZAB- JZP.pdfSprawozdanie z badania SSF -ELZAB- JZP.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Oświadczenie RN_skonsolidowane 2018.pdfOświadczenie RN_skonsolidowane 2018.pdf Oświadczenie RN
elzab_grupa pismo prezesa 2018_.pdfelzab_grupa pismo prezesa 2018_.pdf List Prezesa
GRUPA ELZAB Sprawozdanie finansowe 2018.pdfGRUPA ELZAB Sprawozdanie finansowe 2018.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB
Grupa ELZAB Sprawozdanie Zarządu 2018.pdfGrupa ELZAB Sprawozdanie Zarządu 2018.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2019-03-29 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Liliana Kluska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.