Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_SF_-_ELZAB_-_JZP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pismo_prezesa_2018_ELZAB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finasowe_ELZAB__calosc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_ELZAB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 2018 2017 2018 2017
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 978 91 142 24 134 21 472
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 564 9 529 601 2 245
IV. Zysk (strata) brutto -588 7 337 -138 1 729
V. Zysk (strata) netto -813 5 675 -191 1 337
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 020 7 057 1 400 1 692
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 962 -2 018 -3 014 -484
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 239 74 986 18
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 703 5 113 -629 1 226
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,05 0,35 -0,01 0,08
XI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych -0,05 0,36 -0,01 0,08
XII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XIII. Aktywa razem 209 611 184 975 48 747 44 349
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 49 455 2 846 11 501 682
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 67 050 88 210 15 593 21 149
XVI. Kapitał własny 93 106 93 919 21 653 22 518
XVII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 150 5 309
XVIII. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XIX. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,77 5,82 1,34 1,40
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 5,92 5,97 1,38 1,43
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z badania SF - ELZAB - JZP.pdfSprawozdanie z badania SF - ELZAB - JZP.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta
Oświadczenie RN_jednostkowe.pdfOświadczenie RN_jednostkowe.pdf Oświadczenie RN
pismo prezesa 2018 ELZAB.pdfpismo prezesa 2018 ELZAB.pdf List Prezesa
sprawozdanie finasowe ELZAB_ całość.pdfsprawozdanie finasowe ELZAB_ całość.pdf Sprawozdanie finansowe ELZAB S.A.
sprawozdanie z działalności ELZAB.pdfsprawozdanie z działalności ELZAB.pdf Sprawozdanie z działalności ELZAB S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2019-03-29 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Liliana Kluska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.