REKLAMA

ELZAB: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020

2021-05-26 17:41
publikacja
2021-05-26 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 19.05.2021 r., niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza ZUK „ELZAB” S.A. w dniu dzisiejszym tj. 26.05.2021 r. podjęła uchwałę nr 11/05/2021 w której oceniła pozytywnie wniosek Zarządu ZUK „ELZAB” S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 w kwocie 6.007.681,34 zł (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 34/100) i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Bartosz Panek Prezes Zarządu
2021-05-26 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki