Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_sprawozdanie_za_3q2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 401 3 360 1 486 790
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 822 -1 631 423 -383
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 079 -1 224 250 -288
IV. Zysk (strata) netto 783 311 182 73
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 314 -637 537 -150
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -985 2 535 -229 596
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -578 0 -134 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 751 1 898 174 446
IX. Aktywa razem * 122 779 93 986 28073 21 857
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 952 995 446 231
XI. Kapitał własny * 60 071 59 337 13 735 13 799
XII. Kapitał zakładowy * 67 456 68 950 15 423 16 035
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 279 982 877 27 633 973 279 982 877 27 633 973
XIV. Zysk (strata) przypadający na jaedną akcję (w zł/EURO) 0,00 0,02 0,00 0,01
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję (wzł/EURO) * 6,10 0,06 1,39 0,01
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Cambria,serif">Uwaga!
dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują<br style="line-height: 115%">w
kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2018 r.</font></span>
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ELKOP sprawozdanie za 3q2019-sig.pdfELKOP sprawozdanie za 3q2019-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2019-11-29 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Anna Wiśniewska operator espi
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.