Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_raport_za_1q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 806 1 146 420 274
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 214 -192 50 -46
III. Zysk (strata) brutto 76 -18 17 -4
IV. Zysk (strata) netto 32 1 385 7 331
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 704 -111 164 -27
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -746 -2 746 -174 -657
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -42 -2 857 -10 -684
IX. Aktywa razem* 95 233 93 986 22 141 21 857
X. Zobowiązania długoterminowe* 33 745 33 654 7 845 7 827
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 119 995 493 231
XII. Kapitał własny * 59 369 59337 13 803 13 799
XIII. Kapitał zakładowy * 68 950 68 950 16 030 16 035
XIV. Liczba akcji (w szt.) 9 850 000 985 000 000 9 850 000 985 000 000
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0,03 0 0,01
XVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0,03 0 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,03 0,06 1,40 0,01
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0,00


Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2018 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ELKOP raport za 1q2019.pdfELKOP raport za 1q2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2019-05-16 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Anna Wiśniewska operator ESPI
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.