REKLAMA

ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

2020-10-07 20:31
publikacja
2020-10-07 20:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_Damian_Patrowicz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-07
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.10.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) złożone przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki Patro Invest OÜ
z siedzibą w Tallinie, Estonia.

Zawiadamiający poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez swój podmiot zależny spółkę Patro Invest OÜ
z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz jednocześnie o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 44,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie Damian Patrowicz.pdfzawiadomienie Damian Patrowicz.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-07 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2020-10-07 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarzadu
2020-10-07 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki