REKLAMA

ELKOP: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.

2021-06-10 16:13
publikacja
2021-06-10 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. przekazuje w załączeniu dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 czerwca 2021r. tj.:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 wraz z raportem biegłego rewidenta.

Zarząd ponadto informuje, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty opublikowane zostały na stronie internetowej Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r..pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2021-06-10 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2021-06-10 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki