REKLAMA

ELKOP: Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu obecnej kadencji

2022-05-25 16:15
publikacja
2022-05-25 16:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu obecnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.05.2022 r. Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencje, niniejszym informuje, że w dniu 25.05.2022 r. powziął wiadomość o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Patrowicz, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskiemu oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz.

Pani Martyna Patrowicz, Pan Damian Patrowicz oraz Pani Eliza Studzińska zasiadają w Radzie Nadzorczej Spółki jako Członkowie Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła ze swojego składu powołać Komitet Audytu w następującym składzie:
Pan Wojciech Hetkowski, Pani Małgorzata Patrowicz, Pani Eliza Studzińska.
Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Panu Wojciechowi Hetkowskiemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2022-05-25 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Anna Wiśniewska operator espi
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki