REKLAMA

ELKOP: Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej

2019-12-30 20:21
publikacja
2019-12-30 20:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-30
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 30.12.2019 r., na mocy postanowień Umowy pożyczki pieniężnej zawartej
w dniu 14.12.2018 r. przez Emitenta jako Pożyczkobiorcę ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016, (obecnie Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku), jako Pożyczkodawcą, Emitent dokonał wcześniejszej spłaty całości zaciągniętej pożyczki.

Emitent dokonał zwrotu łącznie kwoty 27.257.905,53 zł, na która to kwotę składają się kwota kapitału zaciągniętej pożyczki w wysokości 26.800.000,00 zł oraz odsetki za okres od dnia zaciągnięcia umowy pożyczki do dnia spłaty wysokości 457.905,53 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że Pożyczkodawca spółka Patro Invest Sp. z o.o.
w likwidacji z siedzibą w Płocku dokonała należytego zwolnienia udzielonych przez Emitenta zabezpieczeń.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Likwidator Pożyczkodawcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto jeden z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest jedynym wspólnikiem spółki Patro Invest
Sp. z o.o. w Płocku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-30 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2019-12-30 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2019-12-30 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki