REKLAMA

ELKOP: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Emitenta

2021-08-31 20:38
publikacja
2021-08-31 20:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.08.2021 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Pana Adama Stachowicz o rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Złożona przez Pana Adama Stachowicza rezygnacja z pełnionej funkcji jest skuteczna z dniem 31.08.2021 r.

W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta, jednocześnie Pan Adam Stachowicz zrezygnował z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu Spółki.

W związku z czym Emitent informuje, że aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
Pan Mariusz Patrowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Pan Wojciech Hetkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Pani Małgorzata Patrowicz- Sekretarz Rady Nadzorczej;
Pani Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej;
Pan Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej;

W składzie Komitetu Audytu pozostało dwoje członków:
Pan Wojciech Hetkowski - Przewodniczącego Komitetu Audytu
Pani Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

W składzie Komitetu Audytu Pan Wojciech Hetkowski pozostaje członkiem niezależnym od Emitenta w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w ramach przysługujących Zarządowi kompetencji dokona zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2021-08-31 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki