REKLAMA

ELKOP: Informacja o rozwiązaniu Umowy z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań spółki przejętej

2021-01-12 19:20
publikacja
2021-01-12 19:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-12
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Informacja o rozwiązaniu Umowy z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań spółki przejętej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje że w związku z połączeniem Emitenta oraz spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako spółki przejmowanej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 58/2020 z dnia 28.12.2020 r. Emitent na zasadzie sukcesji uniwersalnej stał się stroną obowiązującej spółkę DAMF Inwestycje S.A. Umowy z firmą audytorską SM - Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta Stanisława Michalskiego, której przedmiotem było badanie sprawozdań finansowych DAMF Inwestycje S.A.
z siedzibą w Płocku.

Wobec faktu rejestracji połączenia Emitenta oraz spółki DAMF Inwestycje S.A., oraz wobec tego, że Emitent związany jest umową z biegłym wybranym zgodnie z obowiązującą Emitenta procedurą o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 10.06.2020 r., w dniu 12.01.2021 r. Zarząd Emitenta na podstawie porozumienia zawartego z firmą audytorską SM - Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta Stanisława Michalskiego porozumienie na podstawie, którego umowa z tym podmiotem na badanie sprawozdań finansowych DAMF Inwestycje S.A. została rozwiązana.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-12 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2021-01-12 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2021-01-12 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Darmowy program do rozliczania PIT 2020

Darmowy program do rozliczania PIT 2020

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki