PILNE

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia

2020-05-22 16:57
publikacja
2020-05-22 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-22
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Otrzymanie postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S. A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent" lub „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 53/2019 z dnia 29 października 2019 roku, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 maja 2020 roku, Spółka otrzymała postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie o sygn. Akt VII AGz 1019/19 („Postanowienie 1”) zmieniające zaskarżone przez Emitenta Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 22 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XXVI GC 1290/19, o udzieleniu zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie skuteczności zaskarżonej uchwały do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elemental Holding S. A. z dnia 16 września 2019 r. w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika – w osobie adwokata Krzysztofa Waysa – do reprezentowania Spółki w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nieważności uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2019 r. wytoczonym Spółce przez jej Zarząd („Postanowienie 2”). Postanowienie 1 zmieniło Postanowienie 2 poprzez oddalenie wniosku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia udzielonego Postanowieniem 2.

Postanowienie 1 jest niezaskarżalne.

Podstawa prawna:
1.art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623);
2.§ 19 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 1. Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-05-22 2. Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki