REKLAMA

ELEMENTAL ASIA S.A.: Pozyskanie raportu dotyczącego zasobów geologicznych w obrębie koncesji posiadanej przez spółkę zależną

2021-08-23 08:39
publikacja
2021-08-23 08:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-P61_Final_Report_BSP_DMT-R2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-23
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL ASIA S.A.
Temat
Pozyskanie raportu dotyczącego zasobów geologicznych w obrębie koncesji posiadanej przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elemental Asia S.A. w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że Spółka, otrzymała od swojej spółki zależnej, tj. PT Bintang Sinar Perkasa (dalej jako „BSP”), raport geologiczny (dalej jako „Raport”), dotyczący oceny zasobów geologicznych w obrębie koncesji (dalej jako „Koncesja”) posiadanej przez BSP na wyspie Sulawesi.

Niezależna, międzynarodowa firma konsultingowa DMT Group (www.dmt-group.com), przedstawiła raport zasobowy dotyczący rudy niklu na Koncesji BSP. Udokumentowane zasoby dotyczą obszaru 130 ha (przy czym cała koncesja obejmuje 1867,7 ha). Prace dokumentacyjne objęły ok 7% powierzchni Koncesji.
Wielkość udokumentowanych zasobów szacowana jest na ok 6,288,338 ton, przy czym:
- zasoby o zawartości Ni 0,5-1,0% stanowią 1,477,280 ton
- zasoby o zawartości Ni 1,0-1,5% stanowią 1,612,684 ton
- zasoby o zawartości Ni 1,5-2,0% stanowią 2,010,750 ton
- zasoby o zawartości Ni 2,0-2,5% stanowią 1,187,625 ton

Pełna treść Raportu stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz będzie dostępna na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.elemental-asia.biz/segmenty-dzialalnosci/gornictwo .

Zarząd wskazuje, że pozyskanie Raportu, sporządzonego przez uznaną międzynarodową firmę, jest jednym z działań, które są podejmowane przez Emitenta i jego podmioty zależne, mających na celu rozpoczęcie wydobycia niklu na terenach Koncesji. Spółka zależna, tj. BSP, wraz z inwestorem branżowym, o pozyskaniu którego Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 17/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku, zamierzają w 4 kwartale 2021 roku rozpocząć prace mające na celu przygotowanie infrastruktury pozwalającej na rozpoczęcie wydobycia rudy niklu.

Po dokonaniu analizy treści Raportu, Zarząd podjął decyzję o jego publikacji, jako informacji poufnej, ze względu na fakt, że dane dotyczące zasobów niklu na terenach objętych koncesją, w zestawieniu z ogólnodostępnymi danymi na temat cen rudy niklu na rynkach światowych (dostarczanymi między innymi przez Shanghai Metals Market https://price.metal.com/Nickel) mogą mieć potencjalne znaczenie dla oceny rentowności realizowanego przez Spółkę projektu kopalni niklu.
Załączniki
Plik Opis
2021-P61 Final Report BSP_DMT-R2.pdf2021-P61 Final Report BSP_DMT-R2.pdf Raport

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Marek Stanio Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki