REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych – podpisanie umowy

2022-07-15 10:17
publikacja
2022-07-15 10:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych – podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (Spółka) informuje, że w dniu 15.07.2022 r. otrzymała od ZEUS S.A. z/s w Pruszczu Gdańskim (Wykonawca), spółki z Grupy Kapitałowej, zawiadomienie o zawarciu umowy z BUDIMEX S.A. z/s w Warszawie (Zamawiający) (data umowy: 14.07.2022 r.; dalej Umowa).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez ZEUS S.A. robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej, w ramach zadań inwestycyjnych. "Budowa budynku hali sportowej, budynku magazynowo-socjalnego, kompleksu boisk, budynku kuchnio-stołówki wojskowej, dwóch magazynów wielobranżowych, budynku warsztatowego, myjni i stacji paliw dla wojskowych pojazdów mechanicznych oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu", którego Inwestorem jest Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie (Inwestor).

Wartość umowy: 23 198 000,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia robót: 2024 r.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dobrego wykonania nie odbiega od standardów rynkowych.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 50% Wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Warunki kontraktowe w ocenie Spółki nie odbiegają od standardów rynkowych.

Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A., a także szacowanie ryzyka dla Grupy i spółki ZEUS S.A., Spółka podaje fakt zawarcia w/w umowy do publicznej wiadomości z uwagi na znaczenie dla przychodów Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-14 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-07-14 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki