3,9600 zł
-1,00% -0,0400 zł
Elektrotim SA (ELT)

Powołanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. IX. kadencji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sklad_Zarzadu_ELEKTROTIM_(po_WZA_zatwierdzajacym_spr_fin_za_2018).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Powołanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. IX. kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, kierując się Rekomendacją II.R.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, powołała w dniu 13.05.2019r. dwuosobowy Zarząd ELEKTROTIM S.A. w składzie:
1. Andrzej Diakun - Prezes Zarządu,
2. Dariusz Połetek - Członek Zarządu.

Wspólna trzyletnia kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2018 i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu ELEKTROTIM S.A. tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Załączniki
Plik Opis
Skład Zarządu ELEKTROTIM (po WZA zatwierdzającym spr fin za 2018).pdfSkład Zarządu ELEKTROTIM (po WZA zatwierdzającym spr fin za 2018).pdf Zarząd ELEKTROTIM S.A. IX kadencji powołany w dniu 13.05.2019r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-13 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2019-05-13 Beata Wesołowska Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.