6,3200 zł
0,00% 0,0000 zł
Elektrotim SA (ELT)

Informacja o zmianie Umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-27
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zmianie Umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 27.12.2019r. otrzymał podpisany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), Aneks do Umowy ramowej z dnia 25.08.2015r. (dalej: Umowa), której przedmiotem jest korzystanie przez ELEKTROTIM S.A. z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej Linii na gwarancje (data aneksu: 07.11.2019r.). Spółka o zawarciu Umowy informowała raportem bieżącym nr 52/2015 z dnia 01.09.2015r.

Zgodnie Umową Spółka ELEKTROTIM S.A. ma prawo do korzystania z gwarancji w ramach Limitu Linii do maksymalnej kwoty 7.350.000,00 PLN.

Linia na gwarancje została udostępniona Spółce ELEKTROTIM S.A. na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 30.09.2026r. (ostateczny termin ważności gwarancji wystawionych przez Bank w ramach Limitu Linii). Okres wykorzystania Limitu Linii, w którym ELEKTROTIM S.A. jest uprawniony do składania zleceń udzielenia gwarancji upływa z dniem 30.09.2020r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy stanowi:
1. kaucja pieniężna w wysokości 15% kwoty gwarancji, z zastrzeżeniem, że zabezpieczenie dotyczy jedynie Gwarancji spełniającej łącznie dwa warunki: kwota gwarancji jest wyższa niż 2.000.000 PLN oraz okres jej ważności przekracza 24 miesiące. Kaucja złożona zostanie w Banku na warunkach określonych każdorazowo w umowie o kaucję pieniężną.
2. kaucja pieniężna w kwocie 639.000 PLN złożona w Banku na warunkach określonych w umowie o kaucję pieniężną nr 09/024/18 z dnia 07.11.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.
3. kaucja pieniężna w wysokości co najmniej 80% kwoty gwarancji, z zastrzeżeniem, że zabezpieczenie dotyczy jedynie gwarancji, których okres ważności przekracza 60 miesięcy. Kaucja złożona zostanie w Banku na warunkach określonych każdorazowo w umowie o kaucję pieniężną.
4. hipoteka umowna do kwoty 11.025.000,00 zł na będącej własnością ZEUS S.A. (podmiot powiązany z ELEKTROTIM S.A.), zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pruszcz Gdański, przy ulicy Obrońców Westerplatte 1.

ELEKTROTIM S.A. złożył w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 11.025.000 zł, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2027 r.

W związku z zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu Umowy hipoteką umowną na zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność ZEUS S.A. tj. spółki zależnej z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, Zarząd ELEKTROTIM S.A. zawarł porozumienie z Zarządem ZEUS S.A. w przedmiotowej sprawie (data porozumienia: 22.11.2019r.). ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się zapłacić na rzecz ZEUS S.A. kwotę 40.685,00 zł za ustanowienie hipoteki na rzecz Banku, która stanowi 1% wartości nieruchomości stanowiącej własność ZEUS S.A. oszacowanej na podstawie operatu szacunkowego z dnia 13.09.2019r. Spółka ELEKTROTIM S.A. i ZEUS S.A. uzyskały stosowne zgody Rad Nadzorczych każdej ze Spółek.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-27 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2019-12-27 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.