ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział w Tarnowie

2019-08-16 13:44
publikacja
2019-08-16 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-16
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział w Tarnowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 16.08.2019r. otrzymała umowę zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie (dalej: Zamawiający) (data umowy 12.08.2019r.)

Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie”, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i techniczno-prawnej (dokumentacja projektowa) na podstawie założeń technicznych inwestycji wskazanych w umowie oraz wybudowanie lub/i zmodernizowanie i przekazanie Zamawiającemu do użytkowania, lokalizacji Zamawiającego (obiekt), zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Termin końcowy realizacji umowy został ustalony na dzień 30.11.2020r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ELEKTROTIM S.A. otrzyma wynagrodzenie w kwocie 10.233.950 zł netto.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy na dokumentację projektową oraz na obiekt.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 14/2019 z dnia 05.08.2019r. informowała o wyborze oferty złożonej przez Spółkę jako oferty najkorzystniejszej.

To ostatni raport dotyczący informacji nt. zawarcia przez Spółkę odrębnie z poszczególnymi Oddziałami TAURON Dystrybucja S.A. umów na realizację zadania dotyczącego rozbudowy infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej. Łączna wartość umów to 32.163.950 zł netto.

Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., a także szacowanie ryzyka przez Spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości z uwagi na znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-16 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2019-08-16 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki