REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Warszawa - – budowa stacji 110kV Małopole

2022-08-02 13:09
publikacja
2022-08-02 13:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-02
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Warszawa - – budowa stacji 110kV Małopole
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 02.08.2022 r. zawarła z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadnia pn.: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV „Małopole” gm. Dąbrówka wraz z linią zasilającą 110 kV” (umowa).

Umowa zostanie zrealizowana do dnia 31.10.2023 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 22.870.000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka informowała o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w dniu 04.07.2022 r. raportem bieżącym nr 17/2022.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-02 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-08-02 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki