REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez ELEKTROTIM S.A. z PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Górna

2021-04-30 15:59
publikacja
2021-04-30 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy przez ELEKTROTIM S.A. z PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Górna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30.04.2021 r. zawarła z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnkowo (dalej: PGE GiEK lub Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadnia pn.: „Połączenie Elektrociepłowni Pomorzany z polami nowej rozdzielni 110 kV Pomorzany (GIS) dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra” (umowa). Spółka otrzymała powiadomienie o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w dniu 29.04.2021 r.

Umowa zostanie zrealizowana do dnia 18.10.2022 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 9.750.000,00 zł netto.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A. oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-04-30 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki