6,0100 zł
-11,88% -0,8100 zł
ELEKTRIM S.A. (ELE)

Ogłoszenie zmian w porządu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTRIM
Temat
Ogłoszenie zmian w porządu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem akcjonariusza, spółki Bithell Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, otrzymanym w dniu 6 czerwca 2019 roku, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, ogłasza rozszerzony i zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
d. pokrycia straty za 2018 rok;
e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku;
f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku;
8’. Podjęcie uchwały w przedmiocie skreślenia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki punktów 9-12;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia skutków prawnych i gospodarczych transakcji objęcia 50,007% udziałów w Pantanomo Ltd. z siedzibą w Nikozji przez ToBe Investments Ltd w zamian za wkład pieniężny w wysokości 430.129.000,00 zł;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia niekorzystnych dla Spółki skutków prawnych i gospodarczych transakcji odkupienia w dniach 22 i 23 czerwca 2014 r. 20.195.076 akcji spółki pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów­Konin S.A. z siedzibą w Koninie przez Embud sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od firmy Polsat Media B.V. z siedzibą w Amsterdamie za kwotę 584.849.400,96 zł;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem zgłoszenia roszczeń wobec DGA Audyt sp. z o. o. związanych z nienależytym wykonaniem umowy z dnia 28 maja 2018 r. w przedmiocie sporządzenia raportu z wyceny wartości Spółki z uwzględnieniem podmiotów podporządkowanych;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego dodatkowego członka rady nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-07 Wojciech Piskorz Iwona Tabakiernik-Wysłocka Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.