98,20 zł
-0,45% -0,44 zł
ELEKTROBUDOWA SA (ELB)

Komunikat spółki: ELBUDOWA

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Microsoft_Word_-_Raport_QSr_II_kw.2005_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_QSr_za_II_kwartal_2005__wersja_angielska_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-01 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-01 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124733 102916 30568 21753
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1659 2328 406 492
III. Zysk (strata) brutto 2342 1568 574 331
IV. Zysk (strata) netto 1616 1054 396 223
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -8319 1394 -2039 295
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2576 796 -631 168
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8033 -1190 1969 -252
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2862 1000 -701 211
IX. Aktywa, razem 170032 154255 42086 33960
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106625 93919 26392 20677
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 91469 81760 22640 18000
XII. Kapitał własny 62351 59843 15433 13175
XIII. Kapitał zakładowy 8450 8450 2092 1860
XIV. Liczba akcji (w szt.) 3971000 3971000 3971000 3971000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,70 1,75 0,42 0,37
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,70 15,10 3,89 3,32
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 125217 102852 30687 21739
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 616 2446 151 517
XIX. Zysk (strata) brutto 1407 1702 345 360
XX. Zysk (strata) netto 1242 1086 304 229
XXI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -9304 344 -2280 73
XXII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2416 76 -592 16
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8057 -1191 1974 -252
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -3663 -771 -898 -163
XXV. Aktywa, razem 164432 152255 40700 33520
XXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102637 92296 25404 20320
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 87786 80217 21728 17660
XXVIII. Kapitał własny 61795 59959 15295 13200
XXIX. Kapitał zakładowy 8450 8450 2092 1860
XXX. Liczba akcji (w szt.) 3971000 3971000 3971000 3971000
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,30 1,79 0,32 0,38
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,56 15,10 3,85 3,32
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Microsoft Word - Raport QSr II kw.2005 .pdf Microsoft Word - Raport QSr II kw.2005 .pdf Raport QSr II kwartał 2005 roku

raport QSr za II kwartał 2005 _wersja angielska_.pdf raport QSr za II kwartał 2005 _wersja angielska_.pdf
Raport QSr II kwartał 2005 roku-wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-16 Tomasz Jaźwiński Członek Zarządu
2005-08-16 Stanisław Rak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. powołania członka RN na trwającą X kadencję oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka RN oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl