REKLAMA

EKO EXPORT S.A.: Podpisanie Umowy Konsorcjum pomiędzy TOO Metallogamma z siedzibą w Kazachstanie a Eko Export Polska.

2021-04-15 08:48
publikacja
2021-04-15 08:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Podpisanie Umowy Konsorcjum pomiędzy TOO Metallogamma z siedzibą w Kazachstanie a Eko Export Polska.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 14.04.2021 r. została podpisana Umowa Konsorcjum pomiędzy TOO Metallogamma z siedzibą w Kazachstanie a Eko Export SA. Celem powołanego konsorcjum "Metallogamma - Eko Export" jest połączenie potencjałów obu firm w dwóch obszarach współpracy:
1. pozyskiwanie surowca i wytwarzanie suchego półproduktu z Kazachstanu;
2. obróbka finalna mikrosfery w zakładzie Eko Export w Polsce oraz globalna dystrybucja przez sieć sprzedaży Eko Export.
W pierwszym obszarze współpracy liderem Konsorcjum jest Partner Kazachski, zaś w zakresie drugim liderem Konsorcjum jest Eko Export.
Strona Kazachska dysponuje możliwościami pozyskiwania mikrosfery ze złóż, jak też jej suszenia w dwóch zakładach o dużych mocach przerobowych. W ramach umowy konsorcjum potencjał wstępnej przeróbki mikrosfery, w tym suszenia, został rozszerzony o zakład spółki córki Eko Export - EKO Sphere KZ.
Strona Polska dysponuje unikalną technologią wytwarzania finalnego produktu dla najbardziej wymagających branż. Certyfikaty jakości zatwierdzone przez klientów z całego świata, system zarządzania jakością, unikalna technologia produkcji oraz rozbudowana globalna sieć dystrybucji stanowią unikalne zasoby Eko Export.
Eko Export współpracowała już wcześniej przez cały rok 2020 z partnerem kazachskim poza formułą konsorcjum. Okres pandemii pokazał, że zapewnienie gwarancji całorocznych dostaw w tak nietypowych warunkach wymaga wdrożenia rozwiązań logistycznych nowej generacji. Nieprzewidywalne obostrzenia w różnych regionach Kazachstanu pokazały, jak ważna jest rozproszona struktura zakładów pozyskiwania i suszenia mikrosfery przy jednoczesnym uwspólnionym zarządzaniu produkcją i logistyką. Dzięki połączeniu potencjału obu firm możliwe było zminimalizowanie skutków kwarantanny nałożonej na poszczególne zakłady. W efekcie w najtrudniejszym dla biznesu w okresie w nowożytnej historii, Eko Export była w stanie w roku 2020 dostarczać w sposób nieprzerwany mikrosferę do klientów na całym świecie. Postawa Eko Export na rynku mikrosfery w roku 2020 - jaskrawo widoczna szczególnie na tle nienadążającej za zmianami konkurencji - spowodowała znaczne umocnienie przewagi konkurencyjnej spółki i otworzyła jej możliwości na nowe kontrakty. Potwierdza to wysoka sprzedaż Eko Export w pierwszym kwartale 2021 r., jak też stale rosnące zamówienia na ten rok.
Na bazie doświadczeń z roku 2020 Eko Export wraz z partnerem Kazachskim zdecydowali o sformalizowaniu dalszej współpracy w formie konsorcjum, by rozwijać i doskonalić rozwiązania logistyczne nowej generacji na rynku mikrosfery. Powstała w ten sposób grupa posiada unikalny potencjał oraz elastyczność działania wymaganą w tak nieprzewidywalnych czasach.
Zawarta umowa obowiązuje do 31 grudnia 2023r. z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne 3 lata.
Zarząd Eko Export jest przekonany, że nowy model współpracy zapewni korzyść partnerom Konsorcjum oraz klientom końcowym Eko Export.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki