REKLAMA

EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Hydrobudową Polska S.A. i Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

2009-09-09 13:38
publikacja
2009-09-09 13:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2009
Data sporządzenia: 2009-09-09
Skrócona nazwa emitenta
EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A.
Temat
Podpisanie umowy znaczącej z Hydrobudową Polska S.A. i Alpine Construction Polska Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. informuje, iż w dniu 9 września 2009 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa zawarta z dniem 8 czerwca 2009 roku pomiędzy Emitentem i Spółką Gastel S.A. jako podwykonawcami a Hydrobudową Polska S.A. i Alpine Construction Polska Sp. z o.o. jako wykonawcami. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i obsługa żurawiami wieżowymi i hydraulicznymi budowy Areny Bałtyckiej (Baltic Arena) - stadionu piłkarskiego w Gdańsku.

Planowany termin przekazania żurawi wieżowych do eksploatacji ustalono na 8 czerwca 2009 roku.

Czas trwania umowy wynosi 4 miesiące z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy. Szacunkowa wartość umowy wynosi 6.174.700 zł.

Warunki umowy nakładają na Spółkę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Wartość kary umownej za odstąpienie jednej ze stron od umowy wynosi 200.000,00 zł. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Powyższa umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust.1 pkt.3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-09-09 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2009-09-09 Piotr Guzowski Wiceprezes Prezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki