REKLAMA

EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D

2009-07-10 16:35
publikacja
2009-07-10 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2009
Data sporządzenia: 2009-07-10
Skrócona nazwa emitenta
EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały nr 302/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 114.905 (sto czternaście tysięcy dziewięćset pięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki EFH Żurawie Wieżowe S.A., o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLZRWZW00061".

Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 17 lipca 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje serii D spółki EFH Żurawie Wieżowe S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 lipca 2009 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wskazanych powyżej akcji serii D odbywa się w ramach realizacji Programu Opcji Pracowniczych EFH Żurawie Wieżowe S.A. Informacje na temat Programu Opcji Pracowniczych zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym akcji serii C Emitenta w Rozdziale IV - Dokument Ofertowy pkt 6.2.Podstawa prawna: RMF GPW §34 ust.1 pkt. 2,4

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-07-10 Grzegorz Zółcik Prezes Zarządu
2009-07-10 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki