REKLAMA

EFEKT: decyzje UKS dotyczące zobowiązań podatkowych Emitenta

2016-12-05 17:03
publikacja
2016-12-05 17:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-05
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
decyzje UKS dotyczące zobowiązań podatkowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. („Spółka”) informuje, że w dn. 5 grudnia 2016r. wpłynęły do Spółki dwie decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Krakowie z dn. 30 listopada 2016r. wydane w wyniku postępowania kontrolnego dotyczącego prawidłowości ustalenia podstawy i obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2011 i za 2013 rok, tj.:
1) decyzja nr UKS12W1P1.420.28.2016.23, w której UKS określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011r. na kwotę 1.285.033,00zł, co oznacza zwiększenie o 881.600,00zł kwoty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011 w stosunku do kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę;
2) decyzja nr UKS12W1P1.420.28.2016.24, w której UKS określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013r. na kwotę 2.106.673zł, co oznacza zwiększenie o 1.064.000,00zł kwoty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 w stosunku do kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę.

Powyższe decyzje UKS mogą powodować zwiększenie zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym za 2011 i 213 rok łącznie o kwotę 1.945.600zł plus odsetki.

Wydanie ww decyzji spowodowane zostało uznaniem przez UKS, iż objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółce zależnej LIDER HOTEL sp. z o.o. w 2011 oraz w 2013 roku nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny, podczas, gdy w faktycznie Spółka w obu tych przypadkach objęła udziały w zamian za wkład pieniężny rozliczony w drodze umownej kompensaty wzajemnych wierzytelności, tj. przy zastosowaniu art. 14 par. 4 zd. 2 KSH, co nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku CIT.

W ocenie Spółki, Spółka prawidłowo ustaliła zarówno podstawę opodatkowania jak i wymiar należnego podatku dochodowego od osób prawnych zarówno za 2011 jak i za 2013 rok, a zatem wydane decyzje UKS nie znajdują podstaw. Jednocześnie Spółka informuje, że ww decyzje UKS nie są prawomocne i nie został im nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Spółka zamierza w ustawowym terminie 14 dni złożyć odwołanie od wyżej wymienionych decyzji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-05 Jadwiga Chachlowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki