REKLAMA

EFEKT: Zmieniony porządek obrad na NWZ w dniu 23 grudnia 2019 roku

2019-12-04 15:26
publikacja
2019-12-04 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zmieniony porządek obrad na NWZ w dniu 23 grudnia 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent), podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 23 grudnia 2019 roku.
Zmiana wynika żądania akcjonariusza – Spółki Inwest sp. z o. o. zgłoszonego w dniu 2 grudnia 2019 roku, o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 44/2019 w dniu 2.12.2019

Zmieniony prządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie zaplanowanym na dzień 23.12.2019 :
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii EE realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania Sprawozdań Finansowych Spółki Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Rachunkowości
8.Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-04 Michał Kawczyński Prezes Zarządu Michał Kawczyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki