REKLAMA

ED INVEST S.A.: Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań- sprostowanie

2021-05-12 13:31
publikacja
2021-05-12 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwala_nr_6_ZWZ_11_05_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań- sprostowanie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. (,,Spółka,,) koryguje datę wypłaty dywidendy, podaną w RB nr 15/2021, w załączniku zawierającym uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 11 maja 2021r.

Prawidłowa data wypłaty dywidendy to 15 czerwca 2021r., a nie 16 czerwca 2021 r. jak podano w załączniku.

Daty ustalenia prawa do dywidendy oraz wypłaty dywidendy, podane w RB 13/2021 , są właściwe.

W załączeniu poprawiony tekst uchwały.

Podstawa szczegółowa: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
uchwała nr 6 ZWZ 11_05_2021.pdfuchwała nr 6 ZWZ 11_05_2021.pdf uchwała nr 6_ZWZ_ sprostowanie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki