REKLAMA
BADANIE

ED INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ED invest S.A.

2023-01-30 15:32
publikacja
2023-01-30 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_walnym_zgromadzeniu_spolki_publicznej_ED_Invest_Spolka_Akcyjna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ED_Invest_S.A._zwolanego_na.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZOR_WNIOSKU_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZOR_ZGLOSZENIA_PROJEKTU_UCHWALY.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-30
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ED invest S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2023 r., na godz. 11.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Orlego Lotu 6, w Sali konferencyjnej Klubu Ikar.

W załączeniu pełny tekst ogłoszenia z projektami uchwał i wymaganymi dokumentami i załącznikami.


Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna.pdfOgłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna.pdf Ogłoszenie NWZA ED iNVEST S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. zwołanego na.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. zwołanego na.pdf Projekty uchwał NWZA ED invest S.A.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.pdfWZÓR PEŁNOMOCNICTWA.pdf Wzór pełnomocnictwa NWZA ED invest S.A.
WZÓR WNIOSKU O UMIESZCZENIE SPRAWY.pdfWZÓR WNIOSKU O UMIESZCZENIE SPRAWY.pdf Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad NWZA ED invest S.A.
WZÓR ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY.pdfWZÓR ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY.pdf Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad NWZA ED invest S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-30 Zofia Egierska Łukasz Deńca Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki