REKLAMA
WAŻNE

ED INVEST S.A.: Emisja obligacji serii E

2019-11-28 15:04
publikacja
2019-11-28 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Emisja obligacji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB nr 29/2019 r. Zarząd ED Invest S.A. („Spółka”) informuje, że 28 listopada 2019 r. zostało przydzielonych 2.275 sztuk obligacji serii E („Obligacje”) wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym Spółka informowała w RB nr 19/2019 r.
Wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej i wynosi 1.000,00 zł każda.
Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 6,5 % w skali roku, wypłacane kwartalnie.
Zabezpieczenia Obligacji - zastawy rejestrowe na ekspektatywach odrębnej własności lokali, będą ustanowione w terminach i na zasadach określonych w treści warunków emisji obligacji serii E.
Termin ostatecznego wykupu Obligacji przypada na 28 października 2022 r.
Obligacje, wyemitowane w formie zdematerializowanej, zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Od daty rejestracji świadczenia obligatariuszy będą realizowane za pośrednictwem i na zasadach ustalonych przez KDPW.
Emisję 35 - miesięcznych Obligacji przeprowadzono w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Jolanta Szewczyk Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki