2,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
ED Invest SA (EDI)

Dywidenda uchwalona

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Dywidenda uchwalona
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ED invest S.A., odbywające się dziś w Warszawie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 5 gr. na akcję z zysku wypracowanego w 2018 r., tj. w wysokości proponowanej przez Zarząd i rekomendowanej przez Radę Nadzorczą – informuje Zarząd ED invest S.A. („Spółka”).
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 30 sierpnia 2019 r., a wypłata nastąpi 13 września 2019 r.
Na dywidendę Spółka przeznacza 619.334,35 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 35/100), co stanowi 42 % zysku netto za 2018 r.
Liczba akcji z prawem do dywidendy to 12.386.687 walorów, czyli 100 % kapitału zakładowego.

Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Jolanta Szewczyk Prezes Zarządu Wiceprezes Zarzadu Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.