REKLAMA

ECO5TECH S.A.: Zawarcie porozumienie o rozwiązaniu umowy

2022-08-11 17:18
publikacja
2022-08-11 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
ECO5TECH S.A.
Temat
Zawarcie porozumienie o rozwiązaniu umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 2/2022 z dnia 23.02.2022 r., informuje o zawarciu w dniu 11.08.2022 r. porozumienia o rozwiązaniu umowy z Państwową Szkołą Muzyczną w Krotoszynie dotyczącej realizacji przez Emitenta usługi pełnienia obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie, której wartość wynosiła 293.970,00 zł. brutto.

W wyniku weryfikacji dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji, w tym tempa postępu prac budowlanych w ocenie Emitenta dalsza realizacja przedmiotowej umowy mogła wiązać się znikomą rentownością projektu.
W związku z powyższym Zarząd dbając o interesy Spółki porozumiał się z Państwową Szkołą Muzyczną w Krotoszynie w przedmiocie rozwiązania przedmiotowej umowy.

Rozwiązanie ww. umowy nie pociąga za sobą żadnych roszczeń wobec Spółki. Strony dokonały wzajemnych rozliczeń, wynikających ze stopnia zaawansowania prac.

W opinii Zarządu Emitenta zakończenie ww. projektu pozwala również na uwolnienie dodatkowych zasobów osobowych oraz kapitałowych w celu realizowania większych projektów o wyższej marżowości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Alicja Gackowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki