REKLAMA
BADANIE

ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy

2022-12-30 17:20
publikacja
2022-12-30 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
ECO5TECH S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu ESPI numer 17/2022 z 19.12.2022 r. Zarząd Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 30 grudnia 2022 r. dwóch Umów („Umowa”) z Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Przedmiotem pierwszej umowy jest: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910” – odcinek:
a) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km.
b) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280, dł. 3,100 km.
c) Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km.
d) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km.

Na podstawie drugiej umowy Emitent sprawować będzie nadzór autorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi według opracowanej dokumentacji w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia,

Łączna wartość Umów stanowi 949 169,94 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy w ramach prac projektowych dla każdego odcinka wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dla nadzoru autorskiego termin wykonania przedmiotu umowy rozpocznie się od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy na wykonanie robót budowlanych do dnia odbioru końcowego. Nadzór autorski pełniony będzie przez cały okres realizacji robót budowlanych

W ocenie Emitenta zawarcie przedmiotowej Umowy może mieć istotny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki oraz kształtowanie się sytuacji finansowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-30 Alicja Gackowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki