REKLAMA

ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy

2022-07-29 18:01
publikacja
2022-07-29 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-29
Skrócona nazwa emitenta
ECO5TECH S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI numer 14/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. Zarząd ECO5TECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 28 lipca 2022 r. umowy („Umowa”) z Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą:
Zadanie 1: „Generalny remont kompleksu Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe, w gminie Serock na działkach nr 313/8 i 313/17, obręb 004 Dębe”,
Zadanie 2: „Budowa, przebudowa oraz remont Budynku Dydaktycznego „D” w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe, w gminie Serock na działce nr 313/17, obręb 004 Dębe”, zawierającej m. in:
- projekt architektoniczno budowlany,
- projekt zagospodarowania działki,
- projekt techniczny,
- kosztorys inwestorski wraz z kosztorysem zbiorczym z podziałem na zadania,
- projekt wykonawczy,
- projekt aranżacji wnętrz,
- przedmiar robót,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
- informację BIOZ
- wersję elektroniczną opracowań projektowych,
- nną dokumentację niezbędną dla realizacji zadania inwestycyjnego,

Wartość Umowy stanowi 4 624 057,00 zł brutto.

Szacowany łączny czas realizacji przedmiotu Umowy wyniesie 72 miesiące, w zależności od okresów procedur przetargowych, realizacji robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia.

W ocenie Emitenta zawarcie przedmiotowej Umowy może mieć istotny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki oraz kształtowanie się sytuacji finansowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-29 Alicja Gackowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki