REKLAMA
BADANIE

ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-12-19 17:23
publikacja
2022-12-19 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-19
Skrócona nazwa emitenta
ECO5TECH S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. powziął informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez Spółkę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910”.

Łączna wartość oferty złożonej przez Emitenta w ramach niniejszego przetargu wynosiła 2 459 254,18 zł brutto i dotyczyła opracowania dokumentacji dla ośmiu odcinków drogi wojewódzkiej nr 255. W związku z tym, że uznana jako najkorzystniejsza cena oferty Emitenta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Zamawiającego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy podjął decyzję o ograniczeniu zakresu realizacji prac do czterech odcinków. Tym samym łączna kwota niniejszego zamówienia wynosi 949 169,94 zł brutto.

Termin opracowania dokumentacji projektowej dla każdego odcinka wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O podpisaniu umowy Zarząd Emitenta poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

W ocenie Emitenta realizacja tego zadania może mieć istotny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-19 Alicja Gackowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki