5,1500 zł
-1,53% -0,0800 zł
Echo Investment SA (ECH)

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów i podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% udziałów akcjonariusza większościowego Echo Investment S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2778563_v_3_Radar_-_WING_IHC_Zrt._Notification_-_Article_69_of_the_Public_Offering_Act_(13_Dec).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2779199_v_1_Radar_-_WINGHOLDING_Zrt._Notification_-_Article_69_of_the_Public_Offering_Act_(13_Dec).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2779212_WAW_1_Radar_-_Dayton-Invest_Kft._Notification_-_Article_69_of_the_Public_Offering_Act_(13_Dec).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2779220_WAW_1_Radar_-_Mr._Veres_Tibor_Notification_-_Article_69_of_the_Public_Offering_Act_(13_Dec).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Radar_-_Echo_Partners_69_signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-13
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów i podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% udziałów akcjonariusza większościowego Echo Investment S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 37/2019, Zarząd Echo Investment S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia zgodnie z przepisami art. 69 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienia”) od (i) Echo Partners B.V. z siedzibą w Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Holandia (Sprzedający), (ii) WING IHC Zrt z siedzibą przy 1095 Budapeszt, Máriássy utca 7, Węgry (Kupujący), (iii) WINGHOLDING Zrt. z siedzibą przy 1095 Budapeszt, Máriássy utca 7, Węgry, (iv) Dayton-Invest Kft. z siedzibą przy Honvéd u. 20, 1055 Budapeszt, Węgry oraz (v) Pana Tibor Veres, adres do doręczeń: Honvéd u. 20, 1055 Budapeszt, Węgry, informujące o tym, że w dniu 12 grudnia 2019 r. Kupujący oraz Sprzedający zawarli przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym akcjonariusza większościowego Spółki, Lisala sp. z o.o. posiadającej, zgodnie z Zawiadomieniami, 230.930.856 akcji Spółki stanowiących 55,96% kapitału zakładowego Spółki (Transakcja).

Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2778563_v 3_Radar - WING IHC Zrt. Notification - Article 69 of the Public Offering Act (13 Dec).pdf2778563_v 3_Radar - WING IHC Zrt. Notification - Article 69 of the Public Offering Act (13 Dec).pdf
2779199_v 1_Radar - WINGHOLDING Zrt. Notification - Article 69 of the Public Offering Act (13 Dec).pdf2779199_v 1_Radar - WINGHOLDING Zrt. Notification - Article 69 of the Public Offering Act (13 Dec).pdf
2779212_WAW_1_Radar - Dayton-Invest Kft. Notification - Article 69 of the Public Offering Act (13 Dec).pdf2779212_WAW_1_Radar - Dayton-Invest Kft. Notification - Article 69 of the Public Offering Act (13 Dec).pdf
2779220_WAW_1_Radar - Mr. Veres Tibor Notification - Article 69 of the Public Offering Act (13 Dec).pdf2779220_WAW_1_Radar - Mr. Veres Tibor Notification - Article 69 of the Public Offering Act (13 Dec).pdf
Radar - Echo Partners 69_signed.pdfRadar - Echo Partners 69_signed.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notifications of a change in
the total number of votes and signing of the final share purchase
agreement relating to the acquisition of 100% of the shares in the
majority shareholder of Echo
Investment S.A.


With relation to the current report no. 37/2019, the
Management Board of Echo Investment S.A. (the Company) hereby reports
that today the Company received notifications pursuant
to Article 69 et seq. of the Act of 29 July 2005 on the Public Offer and
the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organized
Trading System and Public Companies (the “Notifications”) from
(i) Echo Partners B.V. with its registered seat at Barbara
Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, the
Netherlands (Seller), (ii) WING IHC Zrt with its registered seat at 1095
Budapest, Máriássy utca 7, Hungary (Buyer), (iii) WINGHOLDING Zrt. with
its registered seat at 1095 Budapest, Máriássy utca 7, Hungary, (iv)
Dayton-Invest Kft. with its registered seat at Honvéd u. 20, 1055
Budapest, Hungary and (v) Mr. Tibor Veres with its delivery address at
Honvéd u. 20, 1055 Budapest, Hungary,  informing
that on 12 December 2019, the Seller
and the Buyer entered into a final share purchase agreement relating to
100% of the shares in the majority shareholder of the Company, Lisala
sp. z o.o. holding, according to the Notifications, 230,930,856 shares
in the Company constituting 55.96% of the share capital of the Company
(Transaction).


The Notifications are attached hereto to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-13 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2019-12-13 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.