4,9100 zł
-0,61% -0,0300 zł
Echo Investment SA (ECH)

Umowa kredytowa podmiotu zależnego Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-04
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Umowa kredytowa podmiotu zależnego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu 3 lipca 2019 r., podmiot zależny od Emitenta, spółka Projekt 20 – „Grupa Echo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Kielcach, (KRS 0000482805) (dalej: „Kredytobiorca”, „Spółka”) podpisała z bankiem Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014843) (dalej: „Kredytodawca” „Bank” ) umowę kredytową w celu sfinansowania realizacji dwóch budynków biurowych składających się na kompleks Face 2 Face Business Campus położonego w Katowicach w rejonie ul. Chorzowskiej/Żelaznej/Grundmana (dalej: „Umowa Kredytowa”).

Środki pozyskane na podstawie Umowy Kredytowej stanowią:
Kwota kredytu budowlanego: 64.997.000 EUR
Kwota kredytu inwestycyjnego: 64.997.000 EUR
Kwota kredytu VAT: 18.000.000 PLN.

Okres kredytowania:
Okres finansowania: Kredyt budowlany i VAT - do 31 grudnia 2021 roku
Okres finansowania: Kredyt inwestycyjny – do 31 grudnia 2023 roku.

Kwoty Kredytu Inwestycyjnego i Budowlanego są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej EURIBOR i powiększone o marżę Banku. Kwota Kredytu VAT jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej WIBOR i powiększona o marżę Banku.
Umowa przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających wypłatę opisanych powyżej kredytów, w tym ustanowienie zabezpieczeń oraz obowiązek spełnienia, po uruchomieniu ww. kredytów, warunków następczych, które również są standardowe dla transakcji tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Loan
agreement of the Issuer's subsidiary


The
Management Board of Echo Investment S.A. (hereinafter referred to as
"Issuer"), reports that on 3 July 2019, a subsidiary of the Issuer,
Projekt 20 - "Grupa Echo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
with its registered office in Kielce, (KRS 0000482805) (hereinafter: "
Borrower "," Company ") signed with Bank Bank Polska Kasa Opieki SA with
its registered office in Warsaw (KRS 0000014843) (hereinafter: "Lender"
"Bank") a loan agreement to finance the construction of two office
buildings composing the Face2Face Business Campus complex located in
Katowice in the area of Chorzowska / Żelazna / Grundmana streets
(hereinafter referred to as "Loan Agreement").


The
funds obtained under the Loan Agreement are:


Construction
loan amounting to EUR 64,997,000


Investment
loan amounting to EUR 64,997,000


VAT
loan amounting to PLN 18,000,000.


Loan
period:


Financing
period: Construction and VAT loans - until December 31, 2021


Financing
period: Investment loan - until December 31, 2023.


The
amounts of the Investment and Construction Loans bear interest at a
variable EURIBOR rate and increased by the Bank's margin. The VAT loan
amount is bearing interest at a variable WIBOR interest rate and
increased by the Bank's margin.


The
agreement provides for the obligation to meet the standard terms in such
transactions suspending the payment of the aforementioned loans,
including the establishment of collateral and the obligation to comply,
after starting the abovementioned loans, follow-up conditions, which are
also standard for transactions of this type.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-04 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2019-07-04 Rafał Mazurczak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.