4,6800 zł
0,43% 0,0200 zł
Echo Investment SA (ECH)

Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-11
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. przekazuje poniżej treść uchwały podjętej w dniu dzisiejszym w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

UCHWAŁA
Zarządu Echo Investment S.A.
w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019
z dnia 11 września 2019

§ 1
Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust 3 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 wykazało zysk netto w wysokości 42.431.650,15 złotych; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach:
1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 206.345.291 zł (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100) tj. 0,50 zł na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekroczy połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy (Fundusz Dywidendowy) oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 582.
3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dniu 21 października 2019r. (Data Wypłaty Zaliczki Dywidendowej).
4. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 14 października 2019r. tj. na 7 dni przed Datą Wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

§ 2
Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem:
a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
b) zbadania przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego;
w terminie do Daty Wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2019-09-11 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.