REKLAMA

ECHO: Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

2019-09-17 08:29
publikacja
2019-09-17 08:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. ( Emitent; Spółka ) informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent otrzymał od biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r., w którym potwierdzona została wysokość zysku netto Spółki osiągniętego w tym okresie.

Oznacza, to iż spełniony został drugi i ostatni warunek uchwały Zarządu Emitenta w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019, o czym Spółka informowała raportem bieżącym Nr 33/2019 z dnia 11 września br.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2019-09-17 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki