4,1700 zł
1,46% 0,0600 zł
Echo Investment SA (ECH)

Otrzymanie od członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. oświadczeń dotyczących uczestnictwa w radach nadzorczych innych podmiotów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Otrzymanie od członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. oświadczeń dotyczących uczestnictwa w radach nadzorczych innych podmiotów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), informuje że w dniu 18 lutego 2020 r. otrzymał od członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Macieja Dyjasa i Pana Nebila Senmana informację o powołaniu ich na stanowiska członków rad nadzorczych w spółkach Murapol S.A. oraz Murapol Real Estate S.A. („Grupa Murapol”).

Na prośbę Zarządu Spółki, w dniu 19 lutego 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał uzupełniające oświadczenia, zgodnie z którymi Pan Maciej Dyjas i Pan Nebil Senman nie postrzegają ich jednoczesnego zaangażowania w Radach Nadzorczych Grupy Murapol jako stojącego w konflikcie z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Ponadto, zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, w ocenie Pana Macieja Dyjasa i Pana Nebila Senmana, biorąc pod uwagę, że Grupa Murapol i Spółka działają w podobnych segmentach rynku mieszkaniowego, nie mogą oni wykluczyć, że od czasu do czasu może dojść do sytuacji, w której zaistnieje konflikt interesów albo prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesów. Zgodnie z oświadczeniami, Pan Maciej Dyjas i Pan Nebil Senman będą we wszystkich takich przypadkach działali zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co oznacza, że niezwłocznie poinformują o tym Radę Nadzorczą Spółki i wstrzymają się od głosu w kwestiach, które mogą powodować konflikt interesów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Statements received from the Supervisory Board
members of Echo Investment S.A. concerning participation in the
supervisory boards of other entities


The Management Board of Echo Investment S.A. with its
registered office in Kielce (the “Company”), hereby informs
that on February 18, 2020 it was notified by members of the Company’s
Supervisory Board Mr. Maciej Dyjas and Mr. Nebil Senman of their
appointment as supervisory board members of Murapol S.A. and Murapol
Real Estate S.A. (the “Murapol Group”).


At the request of the Company's Management Board, on
February 19, 2020, the Company's Management Board received additional
supplementary statements, according to which Mr. Maciej Dyjas and Mr.
Nebil Senman do not perceive their activities in the Supervisory Boards
of the Murapol Group as conflicting with serving at the Supervisory
Board of the Company. Furthermore, according to the statements, in the
opinion of Mr. Maciej Dyjas and Mr. Nebil Senman, given that the Murapol
Group and the Company operate in similar segments of the residential
market, they cannot exclude that from time to time a situation of
conflict of interest may appear or be likely to appear. According to the
statements, Mr. Maciej Dyjas and Mr. Nebil Senman will act in all such
cases in accordance with the provisions of the Best Practices announced
for the listed companies by the Warsaw Stock Exchange, which means that
they will immediately inform thereof the Company's Supervisory Board and
will abstain from voting on the issues which may cause conflict of
interest.


This report was issued pursuant to: Article 17,
section 1 of the MAR – confidential information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-19 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2020-02-19 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.