REKLAMA

ECHO: Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

2019-10-03 11:45
publikacja
2019-10-03 11:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Echo Investment.

Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań
- 128 umów zawartych we wrześniu 2019 r., w porównaniu do 64 umów zawartych we wrześniu 2018 r.;
- 295 umów zawartych w trzecim kwartale 2019 r., w porównaniu do 163 umów zawartych w trzecim kwartale 2018 r.;
- 937 umów zawartych narastająco od początku 2019 r., w porównaniu do 716 umów zawartych w analogicznym okresie 2018 r.

Liczba mieszkań przekazana klientom
- 361 mieszkań przekazanych we wrześniu 2019 r., w porównaniu do 51 mieszkań przekazanych we wrześniu 2018 r.;
- 515 mieszkania przekazane w trzecim kwartale 2019 r., w porównaniu do 228 mieszkań przekazanych w trzecim kwartale 2018 r.;
- 592 mieszkania przekazane narastająco od początku 2019 r., w porównaniu do 405 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Monthly information on
apartments sales and hand overs


The Management Board of Echo Investment S.A. hereby reports monthly
information on number of apartments sold and handed over by Echo
Investment Group.


Preliminary sales contracts concluded


- 128 contracts concluded in September 2019, compared to 64 contracts
concluded in September 2018;


- 295 contracts concluded in Q3 2019, compared to 163 contracts
concluded in Q3 2018;


- 937 contracts concluded in 2019 so far, compared to 716 contracts
concluded in corresponding period of 2018.


Number of units handed over to clients


- 361 apartments handed over in September 2019, compared to 51
apartments handed over in September 2018;


- 515 apartments handed over in Q3 2019, compared to 228 apartments
handed over in Q3 2018;


- 592 apartments handed over in 2019 so far, compared to 405 apartments
handed over in corresponding period of 2018.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-03 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2019-10-03 Waldemar Olbryk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki