REKLAMA

EC2: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej

2015-12-29 16:40
publikacja
2015-12-29 16:40
Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 roku podpisał umowę podwykonawczą z S&T SERVICES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („S&T”).

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Spółkę jako podwykonawca usługi utrzymania infrastruktury techniczno–systemowej wraz z instalacją i konfiguracją systemów informatycznych. Prace zostaną wykonane w terminie do 31 lipca 2016 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie w kwocie 738.000,00 zł brutto.

Umowa przewiduje naliczenie kar umownych. Łączny limit kar umownych naliczonych z tytułu umowy nie może przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia netto.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy istotnej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki