REKLAMA
WAŻNE

EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2019 roku

2019-06-19 21:37
publikacja
2019-06-19 21:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-19
Skrócona nazwa emitenta
EC2 S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku dysponowali łącznie 386.468 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 2.680.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 14,42%.
Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
1. Jakub Budziszewski posiadający 70.266 akcji, z których przysługiwało 70.266 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,18% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,62% ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Krzysztof Pyrdoł posiadający 70.000 akcji, z których przysługiwało 70.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,11% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,61% ogólnej liczbie głosów w Spółce, reprezentowany przez Jakuba Budziszewskiego.
3. Karol Matczak posiadający 124.715 akcji, z których przysługiwało 124.715 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 32,27% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,65% ogólnej liczbie głosów w Spółce, wykonujący prawo głosu z 124.714 akcji oraz reprezentowany przez pełnomocnika Mirosława Szlagor, wykonującego prawo głosu z 1 akcji.
4. Jakub Wojciechowski posiadający 104.673 akcji, z których przysługiwało 104.673 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 27,08% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,90% ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Jednocześnie Zarząd wskazuję, że Karol Matczak reprezentował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1 akcjonariusza i wykonywał łącznie (osobiście oraz jako pełnomocnik) prawo głosu z 141.528 akcji, co stanowiło 36,62% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,28% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-19 Jakub Budziszewski Prezes Zarządu Jakub Budziszewski
2019-06-19 Krzysztof Pyrdoł Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pyrdoł
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki